PROGRAMVAROR

Layout och utskrifter – etiketter

ZebraDesigner v3 fungerar bra för de flesta användarna när man använder ett mindre antal Zebra-skrivare.

Har man många skrivare och flera olika fabrikat i sin skrivarflotta så rekommenderas NiceLabel eller Seagulls BarTender.

Övervaknings etikettskrivare

Jet Advise

Zebra Thermal Managed Print Services

Om er organisation förlitar sig på etikettskrivare som har en kritisk funktion för logistik, identifiering för spårbarhet så behöver den vara effektivt hanterad precis som övrig IT-miljö.

Med Managed Print Service för termo- och termotransferskrivare har ni kontroll på etikettskrivarna på företaget.

Om du kämpar med att hantera organisationens flotta av etikettskrivare är det troligen på grund av bristen på enkel överblick, vilket kan vara ett hot för nätverkssäkerheten och kontinuiteten för produktionen.

Thermal Managed Print Services ger:

·       Lägre underhållskostnader

·       Optimera printerfunktionerna

·       Förbättra säkerheten för skrivarna

·       Identifiera enhetsuppdatering

·       Få oöverträffad kontroll

·       Minimera arbetsbelastningen för IT-avdelningen

·       Gör förbrukningsmaterialet synligt

Läs mer här om Zebra Thermal Managed Print Services
(fungerar även för andra nätverksanslutna termo & termotransferskrivare)

 

Layout och utskrifter – plastkort

Många tillverkare har valt att ta fram egna programvaror som bara fungerar till deras modeller av skrivare. Vi säljer programvaror som fungerar till de flesta skrivarfabrikaten på marknaden.

Cardpresso fungerar till de flesta tillverkares skrivare och finns i olika Editioner. Programmet använder ett så kallat hårdvarulås i form av en USB-sticka.

Evolis skickar med en Cardpresso licens som endast fungerar med deras skrivare.

Karditor är ett modernt företag som har olika programalternativ som molnbaserat eller DeskTop installation. Licensen kan enkelt aktiveras per användare via webben.

Zebra CardStudio v2 fungerar bara med Zebras kortskrivare

 

Länkar till shoppen:

PROGRAM FÖR PLASTKORT

PROGRAM FÖR ETIKETTER

Länkar

Kunniga

Vi har en av branschens största kunskaps- och erfarenhetsbanker när det gäller kvalificerade utskrifter för kort och etiketter.

Fristående

Vi är inte bundna till någon leverantör. Det innebär att vi kan vara flexibla och anpassa både leverans och serviceutbud efter varje kunds behov.

Problemlösare

Vi har ett stort och pålitligt kontaktnät och kan lösa komplicerade problem och akuta frågor snabbt och kunnigt.

© Cards and more 2022