När du vill göra annat än att skriva ut

Att sköta utskrifter av plastkort kräver både avancerad teknik och kunskap. Många företag, föreningar och andra verksamheter väljer därför att låta Cards and more göra utskrifterna istället. Vi erbjuder utskrifter och tryck av plastkort för många olika användningsområden. Alla våra kort håller hög kvalitet. Vi levererar både små och stora serier i flera olika utformningar, allt från enfärgat tryck till fyrfärgstryck med fotokvalitet samt prägling.

Variabeldata: Vi kan koppla utskrifterna till databaser så att varje kort laddas med unika uppgifter, t.ex. namn, medlemsnummer, anställningsnummer, eller tillgång till låsta dörrar.

Chip och id-lösningar: Vi trycker streckkoder och kodar magnetremsor. Vi hanterar också RFID-lösningar, dvs kort med ett chip, som vi kan printa för olika behov.

Olika behov: Våra kunder har olika behov, vissa behöver dagliga utskrifter, andra gör regelbundet återkommande beställningar och somliga beställer enstaka partier.

Egna lösningar: Vi skriver ut färdiga kort eller förberedda kort som kunden själv kan anpassa.

Flexibel process: Underlagen kan vara färdiga pdf-filer från kunden eller en Cardpresso-fil som vi sedan utformar tillsammans.

Många användningsområden

Företag

 • Företagslegitimation
 • Passerkort
 • Accesskort datorer

 

Skolor

 • Lunchkort
 • Bibliotekskort
 • Passerkort

 

Friluftsanläggning

 • Badkort
 • Medlemskort
 • Årskort

 

Mässor

 • Inträdeskort
 • Namnbrickor

 

Butiker

 • Pristagg
 • Varudeklaration
 • Presentkort
 • Lojalitetskort

 

Event

 • Namnbricka
 • Deltagarkort

 

Föreningar

 • Medlemskort
 • Accesskort
 • Årskort
 • Abonnemangskort

 

Utbildningar

 • Truckförarkort
 • Förarbevis
 • Passerkort
 • Namnbricka

 

Tillverkning

 • Spårbarhet
 • Maskinstyrning
 • Accesskort datorer
 • Passerkort